bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Possidi Paradise Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Possidi Paradise Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

750лв
637лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1168лв
993лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
715лв
608лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
572лв
486лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
412лв
350лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
515лв
438лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
429лв
365лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
309лв
263лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Possidi Paradise Hotel е малък стилен комплекс, състоящ се от няколко 2-етажни сгради в гръцки стил, които хармонично се вписват в пейзажа. Хотел Possidi Paradise е заобиколен от дървета, храсти, палми, цветя и тревни площи. Хотелът е с относително малка територия и са намира в централната част на Посиди. Пред Possidi Paradise има няколко много романтични заведения.

Местоположение на Possidi Paradise Hotel, Халкидики

Possidi Paradise Хотел е разположен в близост до центъра на селището Посиди. То се намира на ръкава Касандра от полуостров Халкидики. Отделен е от плажната ивица с пешеходна алея. На същия нос е и най-древният храм на Посейдон. Разположението предлага изглед към Егейско море и планината Олимп.

Адрес: Посиди, Гърция

Удобства в Possidi Paradise Hotel


  • открит басейн;
  • джакузи;
  • СПА, сауна, зала за гимнастнка;
  • закрит паркинг;
  • стаи за игра (с различни игри, билярд);
  • пиано;
  • паркинг на туристически автобуси;
  • достъп на хората с увреждания до всички обществени места.

Хранене, ресторанти и барове в Possidi Paradise Hotel

Посиди Парадайз хотел разполага с основна сграда с ресторант и тераса, а ла карт ресторант, както и с уютно кафене на плажа и бар-тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

955лв
812лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
675лв
573лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1006лв
855лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
765лв
651лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
852лв
724лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1252лв
1064лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
341лв
290лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1433лв
1218лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1115лв
948лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1833лв
1558лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1435лв
1220лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3743лв
2995лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2802лв
2242лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
954лв
811лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
289лв
246лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
409лв
348лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4143лв
3521лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3131лв
2661лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
682лв
579лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1002лв
851лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
546лв
464лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
386лв
328лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1228лв
1043лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
867лв
737лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1225лв
1041лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
383лв
325лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
503лв
427лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2568лв
2054лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3491лв
2792лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2726лв
2317лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
477лв
405лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
660лв
528лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
460лв
368лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3014лв
2562лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4060лв
3451лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
596лв
477лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
5240лв
4454лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3820лв
3247лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2377лв
2020лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3389лв
2881лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4089лв
3149лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
3148лв
2424лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
1194лв
1015лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
818лв
696лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
578лв
492лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2470лв
2099лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3310лв
2814лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2369лв
1942лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1846лв
1514лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
682лв
559лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
482лв
395лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
2422лв
1938лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1690лв
1352лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2449лв
2082лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3482лв
2960лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
893лв
759лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
306лв
251лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
435лв
357лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
4010лв
3208лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2998лв
2399лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2289лв
1946лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3064лв
2604лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3731лв
3171лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2864лв
2434лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1772лв
1506лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2547лв
2165лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
513лв
410лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
713лв
571лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2628лв
2103лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1006лв
855лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1905лв
1524лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
765лв
651лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1419лв
1206лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1058лв
900лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1419лв
1206лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1058лв
900лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1684лв
1347лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1284лв
1027лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1990лв
1692лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3692лв
3138лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4737лв
4027лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1335лв
1068лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1035лв
828лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1005лв
854лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1285лв
1092лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1503лв
1277лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1022лв
869лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1377лв
1171лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
937лв
797лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1952лв
1659лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1306лв
1110лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
575лв
472лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
776лв
636лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
893лв
759лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
838лв
670лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
638лв
510лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3007лв
2556лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1403лв
1081лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
1926лв
1483лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-23%
3967лв
3372лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3180лв
2703лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2448лв
2081лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2734лв
2188лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3638лв
2910лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1882лв
1600лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
482лв
410лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
682лв
580лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1199лв
959лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
839лв
671лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2216лв
1884лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1484лв
1262лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1284лв
1027лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
924лв
739лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2552лв
2041лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3352лв
2681лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
893лв
688лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
3679лв
3127лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2667лв
2267лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1173лв
903лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1173лв
997лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
893лв
759лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3783лв
3216лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3310лв
2549лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
2470лв
1902лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
2823лв
2399лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1006лв
804лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
765лв
612лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
7618лв
5866лв
03.07-10.08
на човек

38 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
6097лв
4695лв
03.07-10.08
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
2289лв
1832лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3064лв
2451лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4143лв
3521лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3131лв
2661лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3205лв
2564лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2726лв
2317лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
831лв
640лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-23%
671лв
517лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
2416лв
2054лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3139лв
2668лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3723лв
3164лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2416лв
2054лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3191лв
2712лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2095лв
1676лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1615лв
1292лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1667лв
1333лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1267лв
1013лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1136лв
932лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
1714лв
1406лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
511лв
409лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
751лв
601лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
471лв
377лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
682лв
546лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
482лв
386лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1060лв
901лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
979лв
783лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1399лв
1119лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1583лв
1346лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2387лв
2029лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1612лв
1371лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
799лв
680лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
607лв
467лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
807лв
621лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
2117лв
1799лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2837лв
2412лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3679лв
2943лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2667лв
2134лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1891лв
1513лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3783лв
3026лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2823лв
2258лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2697лв
2292лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2865лв
2292лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2314лв
1782лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
1965лв
1670лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3985лв
3188лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2697лв
2292лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3151лв
2426лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-23%
4929лв
4190лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3628лв
3084лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3575лв
2931лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2671лв
2190лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
2448лв
2008лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3180лв
2608лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
2553лв
2170лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1908лв
1622лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3180лв
2703лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2448лв
2081лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2671лв
2270лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2999лв
2549лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3839лв
3263лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2310лв
1964лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1247лв
1060лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1986лв
1589лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1566лв
1253лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4475лв
3804лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
5675лв
4824лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1247лв
1060лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1846лв
1569лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2369лв
2013лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1870лв
1589лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1449лв
1232лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2726лв
2181лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2099лв
1679лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2272лв
1863лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
1749лв
1434лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
1142лв
970лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
861лв
732лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1142лв
970лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1351лв
1081лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
861лв
732лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
991лв
793лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1104лв
938лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
824лв
700лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1022лв
869лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1668лв
1418лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
341лв
290лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
250лв
213лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
170лв
145лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
807лв
646лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
567лв
454лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2466лв
2096лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3387лв
2879лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
682лв
580лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
482лв
410лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
675лв
573лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
955лв
812лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1395лв
1116лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1699лв
1308лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1219лв
939лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-23%
2747лв
2335лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2312лв
1965лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1844лв
1567лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1538лв
1307лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1115лв
914лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
815лв
668лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1006лв
855лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
6620лв
5296лв
20.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

14 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
765лв
651лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4940лв
3952лв
20.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1173лв
939лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
893лв
714лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1228лв
1044лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1708лв
1452лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2311лв
1895лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
1684лв
1381лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
838лв
712лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
638лв
542лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2143лв
1822лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3047лв
2590лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3679лв
2943лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2667лв
2134лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3345лв
2676лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2311лв
1965лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4626лв
3701лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1684лв
1431лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1403лв
1151лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
1242лв
1019лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
2176лв
1850лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1926лв
1579лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1603лв
1314лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
2103лв
1787лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2835лв
2410лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
281лв
239лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3502лв
2697лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
385лв
327лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4652лв
3582лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1327лв
1128лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1747лв
1485лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6579лв
5066лв
03.07-05.08
на човек

33 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
7410лв
5706лв
03.07-09.08
на човек

37 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
5929лв
4566лв
03.07-09.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
5258лв
4049лв
03.07-05.08
на човек

33 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
2551лв
2092лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
4010лв
3088лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
3419лв
2803лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
2998лв
2309лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
2798лв
2378лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3635лв
3089лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3847лв
2963лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
4998лв
3848лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
954лв
763лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1194лв
955лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
477лв
382лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
597лв
478лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1335лв
1135лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1035лв
880лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3313лв
2816лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2448лв
1959лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4274лв
3632лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3180лв
2544лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1466лв
1129лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1886лв
1452лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1826лв
1461лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3686лв
2949лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1466лв
1173лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4843лв
3874лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2367лв
1823лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-23%
5234лв
4448лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2203лв
1873лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3712лв
2970лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2876лв
2301лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3943лв
3351лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1723лв
1465лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1789лв
1378лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1157лв
983лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2804лв
2383лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1853лв
1482лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3906лв
3320лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1437лв
1222лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1493лв
1194лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2344лв
1993лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3066лв
2606лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3067лв
2607лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
13583лв
10459лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
10382лв
7994лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
1846лв
1421лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
2369лв
1824лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-23%
1455лв
1237лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4395лв
3604лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
3383лв
2774лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
1175лв
998лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1247лв
1060лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3316лв
2819лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
483лв
372лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
628лв
483лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
2584лв
2197лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3158лв
2527лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4191лв
3353лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1749лв
1487лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2272лв
1931лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1393лв
1114лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2272лв
1931лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1828лв
1407лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1200лв
1020лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1408лв
1084лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-23%
1749лв
1487лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1321лв
1123лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2290лв
1878лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
3022лв
2478лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-18%
1035лв
828лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1335лв
1068лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1041лв
885лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4231лв
3596лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
5672лв
4821лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
969лв
824лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1249лв
1062лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
738лв
591лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1231лв
984лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
978лв
783лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
984лв
837лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1631лв
1305лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1305лв
1109лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
5514лв
4411лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3865лв
3285лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3923лв
3139лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2682лв
2279лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
815лв
652лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
615лв
492лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1631лв
1386лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1231лв
1046лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1477лв
1181лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2122лв
1698лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1322лв
1058лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
902лв
721лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
3403лв
2723лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2283лв
1826лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1125лв
956лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1752лв
1489лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
376лв
289лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
426лв
341лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
256лв
197лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
626лв
501лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
250лв
205лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
426лв
341лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
170лв
140лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
596лв
477лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
876лв
745лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
596лв
507лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
511лв
409лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
751лв
601лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
682лв
545лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1002лв
801лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
256лв
217лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
170лв
145лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
250лв
213лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
751лв
601лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
511лв
409лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1022лв
869лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1668лв
1418лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
910лв
774лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
630лв
535лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
556лв
445лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
932лв
746лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
796лв
637лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
652лв
522лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
409лв
348лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1851лв
1573лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
289лв
246лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3362лв
2858лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4603лв
3912лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2883лв
2451лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3171лв
2695лв
1-8 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2457лв
2088лв
1-6 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2159лв
1835лв
1-8 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1656лв
1408лв
1-6 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5702лв
4676лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
4222лв
3462лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
2948лв
2506лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
818лв
696лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1908лв
1469лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
7883лв
6701лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
546лв
464лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
11229лв
9545лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
675лв
573лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
386лв
328лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
578лв
492лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
955лв
812лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2849лв
2194лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-23%
482лв
410лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
682лв
580лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
482лв
386лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
682лв
546лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
409лв
348лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
289лв
246лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
771лв
617лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1091лв
873лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1900лв
1615лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1272лв
1081лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2533лв
2153лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1696лв
1442лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
955лв
764лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
848лв
696лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
546лв
447лв
10-14 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
386лв
316лв
10-14 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1266лв
1038лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
675лв
540лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
768лв
615лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2105лв
1726лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1335лв
1095лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
1720лв
1462лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
917лв
752лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
1197лв
1018лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1478лв
1212лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
831лв
665лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1111лв
889лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
848лв
721лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1149лв
976лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
638лв
542лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
306лв
245лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
435лв
348лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
838лв
712лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2470лв
2099лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
638лв
523лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
838лв
687лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
3310лв
2814лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3047лв
2437лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2143лв
1715лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3679лв
2943лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
5782лв
4626лв
22.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2143лв
1822лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3048лв
2439лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4192лв
3353лв
22.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1341лв
1099лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
1021лв
837лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
4205лв
3364лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2667лв
2134лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3047лв
2590лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4049лв
3441лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2865лв
2435лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
893лв
759лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2176лв
1676лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
1276лв
1021лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1905лв
1562лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
2628лв
2155лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
1676лв
1341лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1531лв
1179лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
1531лв
1301лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2667лв
2187лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
3679лв
3017лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2176лв
1850лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1341лв
1073лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2143лв
1822лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2831лв
2406лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2346лв
1994лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1786лв
1518лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1021лв
816лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3993лв
3394лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3082лв
2465лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2245лв
1796лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3047лв
2590лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1676лв
1425лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2612лв
2220лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3679лв
3127лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1837лв
1562лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1905лв
1524лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1225лв
1041лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2667лв
2267лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1891лв
1513лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1276лв
1084лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2628лв
2103лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1266лв
1076лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1686лв
1433лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3198лв
2558лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
21456лв
17165лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
27834лв
22267лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4219лв
3586лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2353лв
2000лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2294лв
1835лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3057лв
2599лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
987лв
790лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2369лв
2014лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1267лв
1014лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3273лв
2782лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1019лв
784лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1299лв
1000лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
1050лв
840лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1330лв
1064лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1839лв
1563лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1419лв
1206лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1592лв
1305лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
1272лв
1043лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
1113лв
946лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2899лв
2464лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3739лв
3178лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3635лв
2908лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3064лв
2512лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
1272лв
1018лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4085лв
3350лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
1592лв
1274лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2726лв
2317лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2289лв
1877лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
3053лв
2503лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
2798лв
2239лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2272лв
1817лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1749лв
1399лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1749лв
1347лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
2272лв
1749лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
2553лв
2043лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1113лв
946лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1908лв
1526лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1272лв
1043лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
1592лв
1305лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
4961лв
4068лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
3578лв
2934лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
6978лв
5722лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
5417лв
4442лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
2671лв
2270лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3575лв
3038лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2071лв
1698лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2671лв
2190лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
1113лв
890лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2786лв
2368лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1393лв
1114лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2226лв
1892лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1681лв
1429лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2242лв
1905лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1131лв
961лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1411лв
1199лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1419лв
1136лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1139лв
912лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
972лв
777лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1212лв
969лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4205лв
3238лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
4205лв
3448лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
2596лв
2206лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1950лв
1658лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3264лв
2514лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
1653лв
1322лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1292лв
1034лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3264лв
2677лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
3695лв
2845лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1533лв
1303лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2828лв
2177лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
1645лв
1267лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
989лв
841лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1325лв
1020лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
1229лв
1045лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2237лв
1901лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1953лв
1660лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2171лв
1780лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
3998лв
3078лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
2771лв
2272лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
3176лв
2541лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1999лв
1539лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
1659лв
1410лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2456лв
1965лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1519лв
1169лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
1259лв
1070лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3037лв
2339лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
2584лв
1990лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-23%
3316лв
2553лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
3325лв
2826лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2584лв
2119лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
3316лв
2719лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
623лв
530лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5191лв
4412лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
6791лв
5773лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2369лв
1895лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1846лв
1477лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3973лв
3258лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-18%
4255лв
3616лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
3132лв
2569лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3222лв
2739лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
3405лв
2622лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-23%
2685лв
2067лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-23%
2584лв
2197лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3316лв
2819лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
3634лв
3089лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4754лв
4041лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4754лв
4041лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3634лв
3089лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
474лв
379лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3638лв
2910лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
2734лв
2188лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2071лв
1657лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
4556лв
3644лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2671лв
2137лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
5876лв
4701лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1449лв
1160лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1870лв
1496лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
2404лв
1923лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1864лв
1491лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1393лв
1184лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3363лв
2858лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4547лв
3865лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3180лв
2703лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3551лв
3018лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3131лв
2661лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2448лв
2081лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря